Rehabcentrum i Skellefteå

Hos oss möter du patienter i alla åldrar. De kan exempelvis ha drabbats av stroke eller andra neurologiska sjukdomar eller skador, hjärtsjukdomar, cancersjukdomar, reumatologiska sjukdomar, ortopedisk sjukdomar eller skador, långvariga smärttillstånd samt äldre multisjuka.

Vårt uppdrag är att erbjuda effektiv rehabilitering för personer som vårdas vid Skellefteå lasarett. Vi samverkar med många enheter inom regionen och med externa aktörer som exempelvis kommunen. Vårt mål är att patienten, så långt det är möjligt, ska kunna bestämma över sin livssituation genom att på olika sätt minska konsekvenser av funktionshinder och aktivitetsnedsättningar. Vi jobbar även med hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Hos oss arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, kuratorer, rehabassistenter, sekreterare och sjuksköterskor, totalt cirka 50 personer. Vi strävar efter att vår arbetsmiljö ska vara hälsofrämjande och är en certifierad hälsofrämjande arbetsplats. Vi har flexibel arbetstid och möjlighet att nyttja friskvårdstid.

Vi arbetar för det mesta i team i olika konstellationer och finns på vårdavdelningar, mottagningar, hemrehabilitering och dagrehabilitering och då främst dagtid under vardagar.

På enheten finns utvecklingsansvariga inom olika professioner och schemalagd utvecklingstid.

Catrine Nygren Verksamhetschef
E-post
catrine.nygren@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 18 60
Pia Östlund HR-partner - Skellefteå och södra Lappland
E-post
pia.ostlund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-623 18 64