Staber

Våra staber stöttar organisation och verksamheten i frågor som rör styrning och ledning, personalfrågor, ekonomi, verksamhetsutveckling, forskning och kommunikation.

Inom regionen finns följande fem staber:

  • Ledningsstab
  • Ekonomistab
  • HR-stab
  • Kommunikationsstab
  • Stab för forskning och utveckling