Ekonomistab

Ekonomistaben ger stöd till ledning och verksamhet i ekonomi- och styrningsfrågor. Vi utvecklar och förvaltar ekonomiprocesser och skapar förutsättningar för ledning i hela regionen att styra sin verksamhet.

Staben leds av landstigets ekonomidirektör och är indelad i tre enheter; verksamhetsstöd, redovisning och transaktioner samt planering och uppföljning. Vi är 67 medarbetare och finns där sjukhusen finns i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Majoriteten av oss arbetar som controller respektive ekonomiadministratör, men i staben arbetar också strateger.

Att jobba hos oss

Vår arbetsplats präglas av arbetsglädje, engagemang och kvalitet. Vi arbetar nära verksamheterna och agerar proaktivt för att skapa mervärden som bidrar till ekonomi i balans och till att regionens vision och mål nås.

Som controller arbetar du med verksamheternas ledningsprocesser. Du ger stöd och underlag för att ledare ska nå mål och agera på ett sätt som bidrar till en balans mellan uppdrag, kvalitet och resursutnyttjande.

Som ekonomiadministratör arbetar du med regionens fakturahantering till kunder och med leverantörsfakturering.

Som strateg arbetar du övergripande i nära samverkan med ledningen inom ett verksamhetsområde eller inom ett sakområde och bidrar till en strukturerad beredning av planerings-, uppföljnings- och beslutsunderlag.

En utmaning för oss är att anpassa stöd, styrning och beslutsstöd kopplat till verksamhetens förmåga att nå uppsatta mål. För att kunna ligga i framkant behöver vi därför förstå verksamhetens behov och vad som händer inom sektorn och i omvärlden.

Vi samarbetar gärna med universitetsstudenter och välkomnar förfrågningar om praktik eller examensarbeten. 

Peter Rönnholm Ekonomidirektör
E-post
peter.ronnholm@regionvasterbotten.se
Barbro Johansson Controller
E-post
barbro.johansson@regionvasterbotten.se
Elisabeth Magnusson HR-partner
E-post
elisabeth.magnusson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 10 33
Mobil
070-561 10 33