Nationell högspecialiserad vård

Nationell högspecialiserad vård är vård som är komplex eller sällan förekommande. Det är offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där bara några få vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära och multiprofessionella team.

Region Västerbotten har på Norrlands universitetssjukhus fått förtroende att bedriva högspecialiserad vård för flera vårdområden.

Plexus brachialisskador

Primär skleroserande cholangit

Ryggmärgsskador

Systemisk amyloidos

Sällsynta lungsjukdomar hos barn

Mer information

Socialstyrelsen om nationell högspecialiserad vård