Rehabilitering vid ryggmärgsskador

Norrlands universitetssjukhus är ett av fyra sjukhus som fått i uppdrag av Socialstyrelsen att bedriva nationell högspecialiserad vård för primär rehabilitering vid ryggmärgsskador. Uppdraget gäller för vuxna patienter, från 18 år med start 1 april 2023.

Ryggmärgen kan skadas på olika sätt. Vid ett trauma, som en bilolycka eller ett fall kan en fraktur på kotkroppen eller att en kota glider ur sitt läge skada ryggmärgen. Ryggmärgsskador kan också uppstå på grund av infektion, cirkulationsrubbning eller tumör.

Efter det akuta omhändertagandet när patienten får diagnos och stabiliseras, börjar rehabiliteringen på den nationella högspecialiserade enheten. På enheten jobbar vi i team där flera yrkesgrupper samarbetar och tillsammans med patienten skapar en individuell rehabiliteringsplan. Vilka yrkeskategorier som ingår i teamet beror på patientens behov.

När den primära rehabiliteringen är genomförd och det inte längre finns något överhängande behov av specialistsjukvård skrivs patienten ut till rehabiliteringsenhet vid hemsjukhus, hemmet eller annat typ av boende.

Områden och samarbeten

Förutom Region Västerbotten har också Västra Götalandsregionen, Region Stockholm och Region Skåne fått uppdraget att bedriva nationell högspecialiserad vård för personer med ryggmärgsskada.

Till enheten på Norrlands universitetssjukhus kommer i första hand patienter från Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Gävleborg och Dalarna att rehabiliteras.

Enheten i Umeå kommer att samarbeta med rehabiliteringsklinikerna i Sunderbyn, Sundsvall, Östersund, Falun och Gävle Sandviken samt Akademiska sjukhuset i Uppsala. I Region Västerbotten finns även Rehabcentrum i Skellefteå samt medicin- och rehabiliteringskliniken i Lycksele som samarbetspartners.

Information

Nyhetsbrev (Maj 2023)

Stöddokument

Remissförfarande

Hans Lindsten Verksamhetschef
E-post
hans.lindsten@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 36 93
Maria Sauer Avdelningschef Hjärn- och ryggmärgsskaderehab
E-post
maria.sauer@regionvasterbotten.se
Telefon
070-277 97 86
Fredrik Mikkelsen Biträdande avdelningschef
E-post
fredrik.mikkelsen@regionvasterbotten.se
Mobil
073- 037 42 55
Solveig Hällgren Medicinsk chef neurorehab och smärtcentrum
E-post
solveig.hallgren@regionvasterbotten.se
Telefon
076-805 40 91