Systemisk amyloidos

Region Västerbotten och Norrlands universitetssjukhus har som en av tre enheter i landet tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för systemisk amyloidos, där bland annat Skelleftesjukan ingår.

Mer information kommer.