Fastighetsutveckling på Skellefteå lasarett

Skellefteå växer. Det ställer nya krav på sjukvården och de lokaler där verksamheten bedrivs. Nu och under de kommande åren sker stora satsningar för att göra Skellefteå lasarett till ett modernt sjukhus som kan möta framtidens behov. Det innefattar bland annat en helt ny vårdbyggnad och anslutning till Norrbotniabanan. Följ arbetet här - vi uppdaterar kontinuerligt.

En samhällsomvandling pågår sedan en tid tillbaka i norra Sverige. I Skellefteå står lasarettet inför omfattande investeringar och behovet av nya lokaler är stort. Nu påbörjas arbetet och en ny sjukhusbyggnad planeras stå klar 2026.

 

Skellefteå lasarett har ålderstigna lokaler som inte möter behoven i dagens hälso- och sjukvård och flera händelser kopplade till inomhusmiljön har gjort läget pressat. Därför tas krafttag de kommande åren med stora investeringar i nya och befintliga fastigheter.

När man tittar på Region Västerbottens investeringsplan för fastighetsområdet fram till 2026 så är Skellefteå i huvudfokus.

– Målbilden för Skellefteå och lasarettet är tydlig. Nu ökar vi investeringarna från 800 kr/kvm till 2700 kr/kvm. Fram till 2026 ligger den totala beslutade investeringsramen på drygt 800 miljoner kronor och blickar vi ännu längre fram, till 2032, planeras investeringar på 2,3 miljarder i Skellefteå, säger Tommy Svensson, regiondirektör.

Långsiktig planering

– Region Västerbotten har ett eftersatt underhåll och vi behöver prioritera bland alla stora byggnadsprojekt och behov. Vi gör och har gjort flera saker i Skellefteå på fastighetsområdet de senaste åren. Under 2021 har vi till exempel investerat 120 miljoner kronor och renoverat bland annat tak och olika försörjningssystem i delar av byggnaderna, säger fastighetschef Ulf Widmark.

I planen fram till 2026 beskrivs de olika etapperna för byggprojekten. Det handlar dels om att riva de äldre delarna av lasarettet för att ge plats åt en ny sjukhusbyggnad, dels att det även ligger ännu en sjukhusbyggnad i den långsiktiga planen som sträcker sig fram till 2032.

– Rivningen av de gamla lasarettsdelarna planeras till inledningen av 2023 och den första nya vårdbyggnaden kan då stå klar under 2026. Förutsättningen är att politiken fattar alla delbeslut kring investeringarna. Det kommer att ta några år innan vi nått hela vägen. Det är viktigt att vi i en sådan här omfattande förändring hittar bra arbetssätt under ombyggnationerna för att inte påverkan på verksamheten ska bli för stor. Vi behöver arbeta nära verksamheten och vara lyhörda, säger Ulf Widmark.

Kompetensförsörjning i en växande stad

Samtidigt finns utmaningar kring rekrytering och att möta bemanningsbehoven i en stad som är i kraftig expansion. Industri- och företagsetableringar i Skellefteåområdet ökar konkurrensen om arbetskraft och kompetenser. Här är det viktigt att regionen kan stärka sin position som en attraktiv arbetsgivare.

– Det finns utmaningar och är svårt att rekrytera personal inom vissa personalgrupper, inte minst sjuksköterskor och allmänläkare inom primärvården. Det är en gemensam utmaning för hela sjukvårdssverige. Vi ser samtidigt möjligheterna med den expansion Skellefteå står inför och att intresset för att leva och bo i norr har ökat de senaste åren. Regionen behöver öka sin attraktionskraft och visa på att vi är en trygg arbetsgivare som erbjuder värdeskapande arbetsuppgifter och även flera utvecklings- och karriärmöjligheter, säger HR-direktör Kia Ronnhed.

Samarbete med andra aktörer viktigt

En nyckelfaktor för kompetensförsörjningen är att regionen kan behålla sina medarbetare och utveckla kompetenser och erbjuda en god arbetsmiljö. I Skellefteå pågår också flera aktiviteter för att attrahera och rekrytera personal. Ett exempel och är samarbetet med universitet, kommun och företag.

– Vi samarbetar med företag i Skellefteå om par-rekrytering och en aktiv dialog med kommun och andra lokala aktörer kring rekryteringsfrågor. Vi har också ett gott samarbete med Umeå universitet kring vårdutbildningar och hur vi kan möta kompetensförsörjningsbehoven över tid, säger Kia Ronnhed.

Anna-Lena Danielsson (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, klipper bandet till den nyinvigda ögonmottagningen på Skellefteå lasarett.

(23 sptember 2021)

För första gången på fem år finns ögonmottagningens verksamhet på Skellefteå lasarett samlad under ett tak. Efter en större ombyggnation och med totalrenoverade lokaler står verksamheten redo att med gott om kapacitet möta behovet i ett framtida växande Skellefteå. På onsdagen invigdes de nya lokalerna officiellt.

Läs hela nyheten här!

 

 

(11 mars 2021)

I Skellefteå satsas det mest pengar per capita i Sverige just nu. Med minst 60 miljarder kronor i privat och offentlig sektor fram till år 2030 talar mycket för att Skellefteå blir en av Sveriges främsta tillväxtzoner under 2020-talet.

Skellefteå lasarett hänger på utvecklingen och just nu pågår en stor mängd ombyggnationer och renoveringar. Bland annat får ögonmottagningen nu en ny operationssal, öronmottagningen öppnar igen i nya lokaler, ett servicecenter ska flytta in i centralhallen och en ny administrativbyggnad står snart klar.