Parkeringshus

Region Västerbotten ska bygga ett parkeringshus på sjukhusområdet i Skellefteå. Det kommer att vara tillgängligt för både besökare och medarbetare. Målet är att parkeringshuset ska vara färdigt till sommaren 2025.

Illustration över det planerade parkeringshuset.
Skiss av det nya parkeringshuset som planeras att byggas.
Foto: Arkitema

Ett stort antal parkeringsplatser kommer att försvinna när sjukhusområdet i Skellefteå byggs om och när Norrbotniabanan ska dras förbi sjukhuset. För att möta besökare och medarbetares behov av parkeringsplatser ska det byggas ett parkeringshus. 

Parkeringshuset ska ha plats för omkring 320 bilar och kommer att placeras mellan den nya vårdbyggnaden och Lasarettsvägen.

Situationsplan över det nya parkeringshusets placering.

Förstora bilden av siatuationsplanen

Byggnaden kommer att bli fem våningar hög, där de två nedersta planen är reserverade för besökare och de tre översta för sjukhusets personal. 

Parkeringshuset ska upplevas lättillgängligt, attraktivt och tryggt. 

Målet är att parkeringshuset ska vara färdigt till sommaren 2025.