Skellefteå sjukhus

Skellefteå sjukhus är ett av länets tre akutsjukhus. Det är ett modernt och välutrustat länsdelssjukhus med runt 1 200 anställda och 200 vårdplatser.

Skellefteå sjukhus på 1177.se

Du hittar öppettider och kontaktuppgifter till kliniker och mottagningar på 1177.se.

Skellefteå sjukhus Hitta klinik och mottagning

Skellefteå sjukhus är ett komplett sjukhus och här finns även länets barnlöshetsmottagning. Eftersom länets tre sjukhus samverkar har vi i Skellefteå fått ansvar för en stor del av länets knäprotesoperationer och titthålsoperationer av galla och tjocktarm. 

Vid sjukhuset bedriver vi klinisk forskning på patientnära och angelägna områden som hjärt-kärlsjukdomar, slaganfall, lungsjukdomar och mag-tarmsjukdomar. Vi forskar också på hur man använder läkemedel optimalt och bedriver omvårdnadsforskning.

Kontaktuppgifter till Skellefteå sjukhus