Fastighetsutveckling på Skellefteå sjukhus

Region Västerbotten satsar stort på sjukhusområdet i Skellefteå. För att möta framtidens behov av vård görs flera om- och nybyggnationer. Bland annat ska en ny vårdbyggnad och ett parkeringshus byggas.

Flygbild över rivningarna som pågår på Skellefteå lasarett.
Sjukhusområdet i Skellefteå står inför stora förändringar.
Foto: Klas Sjöberg

Läs mer om nybyggnationerna: