Parkeringshus

Region Västerbotten ska bygga ett parkeringshus på sjukhusområdet i Skellefteå. Det kommer att vara tillgängligt för både besökare och medarbetare.

Illustration över det planerade parkeringshuset.
Skiss av det nya parkeringshuset som planeras att byggas.
Foto: Arkitema

Ett stort antal parkeringsplatser kommer att försvinna när sjukhusområdet i Skellefteå byggs om och när Norrbotniabanan ska dras förbi sjukhuset. För att möta besökare och medarbetares behov av parkeringsplatser ska det byggas ett parkeringshus. 

Parkeringshuset ska ha plats för omkring 320 bilar och kommer att placeras mellan den nya vårdbyggnaden och Lasarettsvägen.

Situationsplan över det nya parkeringshusets placering.

Förstora bilden av siatuationsplanen

Byggnaden kommer att bli fem våningar hög, där de två nedersta planen är reserverade för besökare och de tre översta för sjukhusets personal. 

Parkeringshuset ska upplevas lättillgängligt, attraktivt och tryggt.

Störningar i samband med bygget

Under byggtiden kan det bli störningar som påverkar trafiken och var du kan parkera. Vi ber dig därför att vara uppmärksam på skyltningen. Ha gärna lite extra tid till godo om du har ett besök på sjukhuset.

Parkeringen P2 är stängd

Parkeringen P2 har stängt för att ge plats åt det nya parkeringshuset. Aktuell information om var du kan parkera finns på sidan Parkering vid Skellefteå lasarett.