Lycksele lasarett

Lycksele lasarett är ett akutsjukhus med en viktig geografisk placering centralt i Västerbottens län. Upptagningsområdet med cirka 40 000 invånare är till ytan lika stort som Schweiz.

Lycksele lasarett på 1177 Vårdguiden

Är du patient eller anhörig och söker information om sjukhuset?

Lycksele lasarett på 1177.se
Lycksele lasarett

OBS! Besöksförbud på avdelningar

För att minska risken för smitta tar vi tills vidare inte emot besök av närstående på länets sjukhus och sjukstugornas vårdavdelningar. Undantag beslutas av vårdpersonal. Det är också viktigt att den som är sjuk och har tid för besök på mottagning bokar om besöket. Tack för att du visar hänsyn!
Mer om besöksförbud för att minska smitta av coronavirus

Lasarettet bedriver akutsjukvård och förlossningsverksamhet med närmare 600 anställda och ett 80-tal vårdplatser och är ett av länets tre akutsjukhus. 

För att kunna erbjuda en trygg och säker vård i ett område med stora geografiska avstånd har sjukhuset en utvecklad prehospital vård med välutbildad och erfaren personal. Länets ambulanshelikopter är placerad här och utför mer än 500 uppdrag per år.

Lasarettet ansvarar för fetmakirurgin i länet och gör cirka 200 ingrepp varje år. Dessutom utför vi en stor del av länets höftprotesoperationer.