Parkering vid Lycksele lasarett

Runt sjukhuset finns stora parkeringssytor, se parkeringskarta nedan med markerade områden för besöksparkeringar. Avgiften är 10 kronor per timme, max 50 kronor per dag, måndag till fredag kl. 08.00–17.00.

Handikapparkering

Funktionshindrade har fri parkering på anvisade platser mot uppvisande av kommunens bevis för rörelsehindrade. Se parkeringskarta nedan med markerade områden där platser för handikapparkering finns.