Parkering vid Norrlands universitetssjukhus

Kommer du med bil finns det besöksparkeringar runt om på sjukhusområdet. Samtidigt finns goda möjligheter att åka kollektivtrafik till sjukhuset.

Observera att P18 har upphört som parkeringsyta i samband med bygget av en ny sjukhusbyggnad.

Betalning på våra besöksparkeringar

Hjälp regionen att minska sin miljöpåverkan genom att betala dina parkeringsavgifter via den kostnadsfria parkeringsappen Parkster. Du laddar hem den kostnadsfria Parkster-appen i din appbutik i din smarttelefon, sök på ”Parkster”. Du kan även betala för din parkering med mynt eller kort.

Parkeringsplatser och priser

Besöksparkering vid huvudentréer (P1-P3 och P17)

Besöksparkering P1-P3 och P17 (se karta) kostar 24 kronor/timme, max 140 kronor/dag, mån–fre, kl. 08.00–17.00. Övrig tid 7 kr/timme, max 140 kr/dag. Motorvärmare ingår i priset i mån av plats. P-biljetter löses i anvisade biljettautomater eller i Parkster appen.

P6, mittemot infarten till Universum

Denna parkering är avsedd för besökare och patienter men har även reserverade platser för olika verksamheter. Parkeringen kostar 17 kr/timme eller 70 kronor/dag, mån–fre kl. 08.00–17.00. Övrig tid 3 kr/timme, 225kr/vecka. Motorvärmare ingår i priset i mån av tillgång. P-biljetter löses i anvisade biljettautomater eller i Parkster appen.

P8 och P12, parkeringsplats vid regionshuset

Denna parkering kan nyttjas av både personal och besökare. Parkeringen kostar 17 kr/timme eller 70 kronor/dag, mån–fre kl. 08.00–17.00. Övrig tid 3 kr/timme, 225kr/vecka. Motorvärmare ingår i priset i mån av tillgång. P-biljetter löses i anvisade biljettautomater eller i Parkster appen.

P19, i hörnet vid korsningen Gösta Skoglunds väg och Köksvägen

Denna parkering kan nyttjas av både personal och besökare. Parkeringen kostar 17 kr/timme eller 70 kronor/dag, mån–fre kl. 08.00–17.00. Övrig tid 3 kr/timme, 225kr/vecka. Motorvärmare ingår i priset i mån av tillgång. P-biljetter löses i anvisade biljettautomater eller i Parkster appen.

Umeå Östra Station

OBS! Avtalet mellan Region Västerbotten och Upab upphör den 1 september. Läs mer.

Besöks- och långtidsparkering vid regionhuset

Förutom vanlig besöksparkering finns det mot en kostnad av 225 kronor möjlighet att veckoparkera vid regionshuset, P8 på kartan (se karta). Ska du parkera en kortare tid kostar denna besöksparkering 17 kronor per timme eller 70 kronor per dag, måndag till fredag klockan 08.00–17.00. Övrig tid 3 kr per timme. Motorvärmare ingår i priset i mån av tillgång. På parkeringen går det bra att betala i automat samt via Parkster-appen, SMS och betalkort.

Att tänka på innan du besöker Nus med bil

Under vissa tider på dygnet kan det vara svårt att hitta parkeringsplatser på sjukhusområdet i Umeå. Att åka kollektivtrafik till Nus är därför ett bra alternativ. Måste du ta bilen, tänk då på att åka i god tid före ditt besök.

Tips: Öster om sjukhuset, intill Regionhuset och i närheten av Södra entrén, finns en stor parkering, P8, där det ofta finns lediga platser.

Åk gärna kollektivt

För de patienter och besökare som vill finns goda möjligheter att åka kollektivt till och från sjukhusområdet. Vid bussterminalen på Daniel Naezéns gata stannar och avgår de flesta lokalbussar, vissa långfärdsbussar samt flygbussen. Tågstationen ”Umeå Östra” ligger just söder om Norrlands universitetssjukhus.

Karta med kliniker och mottagningar

Skyltar med kartor över sjukhusområdet och de olika mottagningarna finns i centralhallen. Om du är osäker på vart du ska kan du fråga personalen i informationsdisken i centralhallen.

Parkeringskort för entreprenörer

Det finns två parkeringar på Nus som är avsedda för entreprenörer, Professorsvägen på Ålidhem samt Umeå Östra Renen. Entreprenörsparkeringarna är placerade i utkanten av sjukhusområdet för att parkeringsplatserna närmast sjukhuset ska vara tillgängliga för patienter.    

Entreprenörer beställer års- eller månadskort för parkering på avsedda platser genom att maila till parkering.regionvasterbotten@securitas.se.  Entreprenörer som vill parkera på Umeå Östra Renen kontaktar upab@umea.se.

Parkeringskort för av- och pålastning

Parkeringstillstånd för av- och pålastning av gods ansöker man om genom att skicka ett meddelande till parkering.regionvasterbotten@securitas.se. Detta parkeringstillstånd kan användas vid av- och pålastning vid godshantering och entréer i maximalt 30 minuter, därefter ska bilen flyttas till avsedd entreprenörsparkering.

Behöver material tas in på sjukhusområdet används godsmottagningen i första hand. Området i närheten av akuten samt kristallgropen är prioriterade för vårdverksamhet och bör inte användas för lossning och lastning av material.