Skellefteå lasarett

Skellefteå lasarett är ett av länets tre akutsjukhus. Det är ett modernt och välutrustat länsdelssjukhus med runt 1 200 anställda och 200 vårdplatser.

Skellefteå lasarett på 1177 Vårdguiden

Är du patient eller anhörig och söker information om lasarettet?

Skellefteå lasarett på 1177.se

Besöksrestriktioner på avdelningar

För att minska risken för smitta har vi besöksrestriktioner på länets sjukhus och sjukstugornas vårdavdelningar. Vissa enheter kan ha särskilda restriktioner. För information om vad som gäller, se 1177.se/vasterbotten eller kontakta den aktuella vårdenheten. Tack för att du visar hänsyn!

Här hittar du mer information om besöksrestriktionerna för att minska smittan av coronaviruset

Skellefteå lasarett är ett komplett lasarett och här finns även länets barnlöshetsmottagning. Eftersom länets tre sjukhus samverkar har vi i Skellefteå fått ansvar för en stor del av länets knäprotesoperationer och titthålsoperationer av galla och tjocktarm. 

Vid sjukhuset bedriver vi klinisk forskning på patientnära och angelägna områden som hjärt-kärlsjukdomar, slaganfall, lungsjukdomar och mag-tarmsjukdomar. Vi forskar också på hur man använder läkemedel optimalt och bedriver omvårdnadsforskning.