Vi utvecklas tillsammans

Vi lär av varandra och värdesätter yrkeskunnande och medskapande. Hos oss är erfarenhet och forskning lika viktigt som nyfikenhet och nytänkande.

Kvinna i vårdkläder vid ett mikroskåp.
Foto: Johan Gunséus

När behoven ständigt förändras har vi modet och tryggheten att utvecklas och vågar satsa på nya metoder och arbetssätt. Med höga ambitioner krävs också ett stort tålamod, då vissa saker måste få ta tid. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och utveckla tillsammans på arbetsplatsen, i organisationen och med externa samarbetspartners. För när du växer, växer Västerbotten.

Regionen samarbetar med universitet, kommuner, regiongrannar och andra aktörer lokalt, nationellt och internationellt. Det gör oss framgångsrika. Vi lär och växer genom teamarbete, utbildningar och mentorskap, i projekt, utvecklingsarbeten och nätverk lokalt, nationellt och internationellt.  

Regionen är i ständig utveckling, för när omvärlden förändras så förändras vi med den. Vi främjar intern rörlighet och uppmuntrar till att prova andra arbeten och göra intern karriär. Vi har ett klimat som uppmuntrar utveckling för så väl klinisk karriär, ledarskap och forskning. Vi tydliggör och följer upp karriärvägar. 

Här finns en rad olika möjligheter att utvecklas:

  • Utbildningstjänster och utbildningsbidrag 
  • Interna utbildningar som är både regionövergripande och verksamhetsspecifika 
  • Program för mentorer och handledare 
  • Verksamhetsförlagd praktik och aspirantutbildning 
  • Kombinationsanställningar där du kan ägna dig åt forskning på arbetstid
  • Forskningsprogram och utvecklingsgrupper

Utbildning och praktik