NYHETER 2021-10-14

EU i Västerbottens företag

Många företag i Västerbotten kan dra nytta av EU:s regionala strukturfonder, bland annat genom Region Västerbottens ramprojekt för företagsstöd.

flaggor EU Sverige

Region Västerbotten ansvarar för olika ramprojekt där EU beviljat pengar till utvecklingsinsatser i företag. Tack vare denna finansiering har Region Västerbotten kunnat ge incitament till satsningar i företag via nya typer av företagsstöd som inte funnits tidigare och även kunnat bevilja mer i stöd till företag än vad som normalt ges möjligheter till via de nationella pengar som svenska regeringen erbjuder.

För närvarande driver Region Västerbotten fyra olika ramprojekt, där ett av dem har beviljats EU-medel med 9 miljoner kr och som nu i skrivande stund kan sökas av företag i länet. Syftet med EU-projektet är att stärka Västerbottens företags förmåga att ställa om under och efter pandemin. Fokus är att stödja företag som  som påverkats av pandemin och som vill satsa på hållbara gröna och/eller digitala investeringar eller verksamhetsinriktningar.

Kontakta någon av våra strateger för företagsstöd vid frågor om detta.

Läs mer om Region Västerbottens ramprojekt.

Tillbaka till nyhetslistan