NYHETER 2020-10-12

Arbetsorder kopplad till kundorder

Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste arbetsorder kopplad till kundorder göras om du vill ha delarna monterade.

När du i Sesam beställer hjälpmedel med tillbehör som inte ingår i standardutförandet kommer dessa i regel inte monterade på hjälpmedlet. För att våra medarbetare ska veta att ni vill ha dessa tillbehör monterade på själva hjälpmedlet måste ni göra en arbetsorder kopplad till er kundorder. Manual för detta, innehållande mer information och beskrivningar, finns under menyn Sesamdokument på vår hemsida.

Notera: På vissa av våra underlag står det "Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste arbetsorder kopplad till kundorder alltid göras". Detta gäller alltså endast om ni vill ha delarna monterade. Vi uppdaterar succesivt alla våra beställningsunderlag för att förtydliga detta, men det kommer att ta tid.

 

Tillbaka till nyhetslistan