Sesamdokument

Här hittar du dokument kring beställningssystemet webSesam.

Behörighet

Ansökan om ny eller förändrad behörighet i webSesam

Ansökan kan också gälla behörighet att beställa till eget förråd/verksamhet.

Så här väljer du rätt typ av åtgärd/arbetsorder:

Arbetsorder kopplad till kundorder: För att justera, montera eller installera ett hjälpmedel i samband med kundorder.
Anpassning: För att justera, montera eller installera ett hjälpmedel som levererats tidigare.
Reparation AU: För att avhjälpa fel eller driftstörning på levererat hjälpmedel.
Specialanpassning: För att modifiera, kombinera eller tillverka huvudhjälpmedel eller tillbehör på ett sätt som inte omfattas av tillverkarens/ leverantörens anvisningar eller kombinationsavtal.
Utprovningsstöd: HMV träffar brukare och eventuella nätverk tillsammans med förskrivaren för att prova ut hjälpmedel.

Manualer webSesam

Manual webSesam 
Manual sortimentskatalog
E-faktura 
BMB (Byte Mottagare Betalare) 
Avvikelse-reklamation 
       - se även sidan Avvikelse och reklamation
Att bifoga blankett till Kundorder 
Att bifoga blankett till Arbetsorder 
Skapa en arbetsorder i samband med kundorder 
Ändra dina användaruppgifter i webSesam

Prioritering av hjälpmedelsinsatser

Information: prioritering av hjälpmedelsinsatser
Lathund för bedömning av angelägenhetsgrad (stöd till förskrivare)

 

Kund-id