Blankettstället

På den här sidan hittar du allmänna blanketter för hjälpmedelsförskrivare. Dokument som rör en viss produktgrupp hittar du via sidan Hjälpmedelssortiment. Blanketter kring t.ex. hämtning hittar du på sidan Leveranser och återlämning.

Underlag för utprovningsstöd

Steg för steg

Steg 1 och 2 görs alltid, för alla sortimentsområden.

  1. Registrera ”Arbetsorder – utprovningsstöd” i webSesam. 
    OBS! Om utprovningsstödet gäller eldriven rullstol ska du bifoga bilagan Eldrivna rullstolar innan du verkställer.

  2. Fyll i webblanketten Underlag för utprovningsstöd. Klicka på skicka-knappen när du är klar.
    OBS! Båda stegen måste utföras, du kan inte göra endast ett av dem.

  3. Om utprovningsstödet gäller sittproblematik ska du via e-post skicka in Bilaga till underlag för utprovningsstöd Sittproblematik till hmv.blankett@regionvasterbotten.se


Bilagor som ska skickas eller mejlas in

Sparar först filen på din dator. Sedan kan du fylla i den.
Skriftlig manual för hur du bifogar fil till arbetsorder
Videoexempel för hur du bifogar fil till arbetsorder

 

Avvikelse/reklamation

Se rutin
Avvikelse och reklamation 
Följesedel avvikelse/reklamation 

Flytt till och från vårt län

Se rutin i
Hjälpmedelshandboken 

Vid flytt från vårt län

Vid flytt till vårt län:
Förskrivaren i Västerbotten kontaktar länet personen flyttar ifrån, som skickar erforderliga uppgifter på hjälpmedlen direkt till HMV.


När det inte går att beställa i webSesam:

Hjälpmedelsbeställning - till brukare
Förrådsbeställning - till eget förråd

 

Övriga blanketter och dokument

 

Äldre dokument

OBS! Nedanstående dokument ska inte längre skickas in till Hjälpmedel Västerbotten. Dessa ligger endast kvar på vår hemsida för er som själva vill använda dem i era verksamheter.


Särskilt hjälpmedelsbeslut 

Särskilt hjälpmedelsbeslut eldriven rullstol

Medicinskt underlag eldriven rullstol

Hjälpmedel Västerbotten Kundtjänst
E-post
hmv.kundtjanst@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 93 65