Förskrivarenkät kring utbildningsbehov

Vi på Hjälpmedel Västerbotten vill anpassa vårt utbud av utbildningar efter dina behov. Därför har vi tagit fram en enkät där du kan berätta för oss vad du behöver i ditt arbete och vad du vill fördjupa dig inom.

Hur ser dina behov ut vad gäller utbildning?

Det tar ungefär 5-10 minuter att fylla i enkäten, och du behöver bara fylla i de delar och områden som är relevanta för just dig. Vi stänger enkäten den 1 februari, så du har hela januari månad på dig att svara.

Du kommer till enkäten genom att klicka på länken nedan eller via vår kalendersida.

Till enkäten

 

 

 

 

 

Tillbaka till nyhetslistan