NYHETER 2021-12-09

Hjälpmedel Västerbottens roll vid resor med länstrafiken och serviceresor

Här förtydligar vi på Hjälpmedel Västerbotten vår roll i arbetet för ökad säkerhet för rullstolsburna bussresenärer inom länstrafiken i Västerbotten.

Plats för rullstol på en länsbuss.

Som vi meddelat tidigare har Länstrafiken Västerbotten uppdaterat sina riktlinjer om ökad säkerhet för resenärer som ska färdas i sin rullstol.

Det finns många parametrar när det gäller att bedöma huruvida en rullstol är lämpad som säte under bussresan, såsom hjälpmedlets modell, ålder eller tillbehör.
Du som är förskrivare kan få stöd av våra hjälpmedelskonsulenter i att kartlägga rullstolen via telefonrådgivning eller vid utprovningar när brukaren provar ut hjälpmedlet.

Hjälpmedel Västerbottens rådgivningar utgår alltid från leverantörens bruksanvisningar och krocktester. Vi tillhandahåller de tillbehör som ett hjälpmedel ska vara utrustat med för att vara godkänt enligt krocktesterna. Denna information ska framgå i leverantörernas bruksanvisning.


Kontaktvägar till Länstrafiken

Rullstolsanvändare som har synpunkter, idéer eller frågor kring Länstrafiken hänvisas direkt till deras kundtjänst:

https://www.tabussen.nu/lanstrafiken/kundservice/kontakta-oss/

 

 

 

Tillbaka till nyhetslistan