NYHETER 2020-06-16

Leverans/hämtning av hjälpmedel, sommaren 2020

I sommar blir det enbart några små förändringar gällande hämtning och lämning av hjälpmedel under semesterperioden, men inga större skillnader.

Återlämning av hjälpmedel hos Hjälpmedel Västerbotten (Skellefteå Lasarett) kan endast ske under öppettiderna 10.00-12.00 och 13.00-15.00, övrig tid är det låst. 

 

Turbil 2 (sängbil) i Skellefteå kommer ev. att få förändrade leveransdagar då de kör ut utifrån behov. 

 

Förrådet hos Hjälpmedel Västerbotten Umeå har reducerad bemanning under sommaren 2020. 

 

Se till att retursedlar är fastsatta på hjälpmedlen som ska hämtas av HMV. Undvik att tejpa på hjälpmedlen, använd istället gummiband och plastmappar för att skicka med retursedeln.  För mer information se Leveranser och återlämning på vår hemsida. 

 

Övrig aktivitet relaterat hämtning och lämning av hjälpmedel sker som vanligt. 

 

 

Tillbaka till nyhetslistan