Specialanpassning

Här hittar du som hjälpmedelsförskrivare information om specialanpassning av medicintekniska produkter.

Vid utprovning av hjälpmedel ska man, så långt som möjligt, tillgodose brukarens behov genom val av rätt hjälpmedel och genom att utnyttja de anpassningsmöjligheter som finns inom det existerande hjälpmedelssortimentet. När befintliga hjälpmedel inte täcker det individuella behovet blir det aktuellt att specialanpassa ett hjälpmedel.

En specialanpassning initieras av dig som är förskrivare genom att arbetsorder Specialanpassning skapas i webSesam, eller genom att använda blankett ”Anvisning för specialanpassad produkt” som finns i Blankettstället.

Här hittar du beskrivning av alla steg i genomförandet och information om de regelverk som styr processen: 

Specialanpassning av medicintekniska produkter

Dokumentet "Specialanpassning av medicintekniska produkter" kan även användas som förberedelse om du ska delta i Hjälpmedel Västerbottens utbildning kring specialanpassning.

 

Hjälpmedel Västerbotten kundtjänst
E-post
hmv.kundtjanst@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 93 65