NYHETER 2024-03-27

Ta del av vår informationsfilm för förskrivare

Nu är årets film med information till Västerbottens förskrivare av hjälpmedel klar. Filmen, som är knappt 33 minuter lång, innehåller massor av information om utbildningar, arbetssätt, upphandlingar, ändringar i rutiner med mera. 

Filmen ligger till grund för de dialogmöten som hålls med Hjälpmedel Västerbottens sektionsledare i april. Mer information och anmälan till dessa möten hittar du i vår kalender.

 

 

Tillbaka till nyhetslistan