Övrig information

Här finner du aktuell information från Region Västerbotten och andra organisationer

Coronavirus

Agens - mikrobiologi

Antibiotika och antibiotikaresistens

Behandlingar

Resistensbestämning

Evidensbaserad medicin

HPV (humant papillomvirus) - Nationellt vårdprogram

Infektionssjukdomar

Laboratory management

Meddelanden från Folkhälsomyndigheten

Parasitologi/tropikmedicin

Prislista

Referenslaboratorier

Smittsamma sjukdomar

Svamp

Taxonomi/stamkollektioner

Tuberkulos

Vårdprogram

Övriga länkar

Övriga mikrobiologiska laboratorier