Övrig information

Här finner du aktuell information från VLL och andra organisationer

Agens - mikrobiologi

Antibiotika och antibiotikaresistens

Behandlingar

Brytpunktstabeller

Evidensbaserad medicin

Infektionssjukdomar

Laboratory management

Meddelanden från Folkhälsomyndigheten

Parasitologi/tropikmedicin

Prislista

Referenslaboratorier

Smittsamma sjukdomar

Taxonomi/stamkollektioner

Tuberkulos

Vårdprogram

Övriga länkar

Övriga mikrobiologiska laboratorier