Remissinformation

Remiss med rosa kant

I dagsläget har laboratoriet inte elektroniska remisser utan enbart pappersremisser. Till mikrobiologen är det en remiss med rosa kant som gäller för mykobakterier, serologi, pcr, antigenpåvisning och koncentration. På baksidan av den rosa remissen finns klisterlappar med en sifferkombination, vilka ska fästas på provtagningskärlet.

Remiss med gul kant

Remissen med gul kant används för frågeställning om bakterier, svampar, parasiter, steriltester och för screening av resistenta bakterier. Den har klisterlappar på framsidan.

Den information som du som provtagare lämnar på remissen är av största vikt för personalen på laboratoriet. Utifrån given information bedöms prov på olika sätt och det är därför väldigt viktigt att du tar dig tid att fylla i remissen ordentligt för att få bästa möjliga svar. Remisserna kan ses som indelade i olika block. Klicka ute till vänster på den del som du har frågor runt. Får du inte svar här på det du funderar över är du såklart välkommen att kontakta laboratoriet.