Läkemedel ur GBA-förråd

Generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i samtliga kommuner i Västerbottens län

Observera att antibiotikakurer ska tas från GBA-förrådet endast om behandlingen behöver påbörjas under jourtid. All annan tid ska dessa hämtas ut på apotek.

Giltighetsperioden för GBA 2024 är för perioden 2024-02-01- 2025-01.31.

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som Kan finnas som basförråd