Läkemedel ur GBA-förråd

Länk till kompletta rutinen rörande Generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i samtliga kommuner i Västerbottens län: http://regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/lakemedel/for-kommuner

Observera att antibiotikakurer ska tas från GBA-förrådet endast om behandlingen behöver påbörjas under jourtid. All annan tid ska dessa hämtas ut på apotek.

GBA:s förrådslistor gäller under perioden 2019-02-01 - 2020-01-31.

Sortimentslistor GBA