Tandvård

En mer utförlig kunskapssammanställning och behandlings- och preparat­rekommendationer finns i Tandvårdens läkemedel, som finns på regionens intranät LINDA under Folktandvården och under Vård - Läkemedel – Fakta för förskrivare samt även på www.regionvasterbotten.se under Vård och hälsa – Tandvårdens läkemedel

Medel vid bakteriell infektion 
Antibiotikaprofylax
Behandling av marginala och apikala abscesser
Medel vid svampinfektioner
Medel vid virusinfektioner
Medel vid sjukdomar i munhålan
Muntorrhet 
Lugnande medel

Behandling av aggressiv parodontit

Vid fördjupade patologiska tandköttsfickor som persisterar och uppvisar fortsatt fästeförlust trots depuration och parodontal­kirurgi hos väl­koopere­rande patient, remitteras patienten till specialist.

Medel vid smärta - se kapitel om smärta
Observera begränsningen av tandläkares förskrivningsrätt enl. LVFS 2009:13.

Medel vid illamående

meklozin                                  tabl                                                              Postafen