Muskel- och ledsjukdomar

Gikt 
Polymyalgia reumatica
Artros
Epikondylit
Långvariga muskel- och ledsmärtor

 

Fysisk aktivitet

Smärta från muskler, leder och senor är bland de vanligaste orsakerna till besök i primärvården. I de flesta fall är läkemedelsbehandling inte den viktigaste åtgärden. Det är viktigt med träning som är anpassad för individen. Av väsentlig betydelse är exempelvis rörelseträning vid höftartros, quadriceps-träning vid knäartros, excentrisk träning vid tendiniter och rörlighets- och stabilitetsträning vid muskulära åkommor.