Ögon

Konjunktiviter 
Torra ögon
Diagnostika m.m.


Blefariter

Vid inflammation i ögonlockskanterna är noggrann ögonlocksrengöring det viktigaste för att undvika återkommande besvär. Vid torra/eksematösa ögonlockskanter kan smörjande salva, t.ex. Oculentum simplex, användas. Komplettera med antibiotikasalva vid infektionstecken. Tänk på att många med blefarit har seborroiskt eksem eller rosacea som också bör behandlas. Vid långdragna besvär remitteras till ögonspecialist.

Keratiter och iriter

Keratiter och iriter remitteras akut till ögonspecialist för bedömning. Vid keratit säkras odling innan antibiotikabehandling påbörjas.

Allergier

Se allergikapitlet. Vid svåra allergiska besvär remitteras till ögonspecialist för eventuell kortisonbehandling.