Öron-Näsa-Hals

Faryngotonsillit – se infektionskapitlet 
Akut mediaotit
Extern otit, hörselgångseksem
Medel vid rinit
Akut bakteriell rinosinuit
 


Öronflytning hos barn med trumhinnerör

Peroral antibiotika har ingen behandlingsvinst jämfört med lokalbehandling. Om flytning kvarstår mer än 7 dagar hänvisa till ÖNH-mottagning för uppföljning.

hydrokortison+

örondr

Terracortril

oxitetracyklin+polymyxin B

 

med polymyxin B

Näsblödningar

Hänvisar till Nationellt kunskapsstöd: https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/, kapitlet om Näsblödningar

Silverin silvernitratstickor med 75 % silvernitrat med artikelnummer A13341 (115 mm x 100 st) och A13342 (200 mm x 100 st).