Öron-Näsa-Hals

Faryngotonsillit – se infektionskapitlet 
Akut mediaotit
Extern otit, hörselgångseksem
Medel vid rinit
Akut rinosinuit hos vuxna
Akut rinosinuit hos barn


Öronflytning hos barn med trumhinnerör

Peroral antibiotika har ingen behandlingsvinst jämfört med lokalbehandling. Rengöring med öronmikroskopi. Om flytning kvarstår mer än 7 dagar hänvisa till ÖNH-mottagning för uppföljning.

hydrokortison+

örondr

Terracortril

oxitetracyklin+
polymyxin B

 

med polymyxin B

Näsblödningar

Hänvisar till vårdriktlinjer Näsblödningar Region Örebro Län (sök på näsblödning Örebro).

https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/For-vardgivare/Vardpraxis/Lokal-medicinsk-information-for-distriktslakare/Oron-nas---och-halssjukvard/Nasblodningar/

Silverin silvernitratstickor med 75 % silvernitrat med artikelnummer A13341 (115 mm x 100 st) och A13342 (200 mm x 100 st).