Osteoporos

 

Icke-farmakologisk behandling 
Kalcium och vitamin D
Benspecifik behandling
Behandling av de mest sjuka äldre
Hur länge ska man behandla?
Osteoporosprofylax vid peroral kortisonbehandling

Osteoporos är en mycket underbehandlad sjukdom. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2020 prioriterar systematisk riskvärdering, utredning och behandling av patienter med benskörhetsfraktur mycket högt (prio 1). Personer med benskörhetsfraktur i rygg eller höft ska erbjudas benspecifik behandling (prio 2).

Rekommendationerna gäller för postmenopausala kvinnor samt män över 50 år. Med fraktur avses fraktur efter lågenergivåld (benskörhetsfraktur), vanligast i kota, handled, överarm, bäcken eller höft.

Kompletterande information kring bakgrund, riskfaktorer, utredning (ex provtagning) och handläggning av osteoporos finns på vårdpraxis

Rekommenderad fysisk aktivitet

  • Personer med osteoporos bör inledningsvis rekommenderas muskelstärkande fysisk aktivitet 3 dagar/vecka i kombination med viktbärande aktivitet för att
    • bromsa benförlust eller öka bentäthet.
    • förbättra hälsorelaterad livskvalitet.
  • Personer med osteoporos och risk för fall ska dessutom rekommenderas balansträning för att minska fallfrekvens.

Med viktbärande fysisk aktivitet avses t.ex. promenader, dans och jogging. Den fysiska aktiviteten bör utformas individuellt och ske i stabil utgångsställning för att undvika skada. Träningen bör initialt vara handledd. Lämplig form av fysisk aktivitet är allsidiga träningsprogram som inkluderar styrke- och balansträning samt funktionell träning.