Vårdhygien

Vårdhygien i Västerbotten finns i Lycksele, Skellefteå och Umeå och arbetar för att förebygga vårdrelaterade infektioner och minska risk för smittspridning.

Vi övervakar infektionsläget, medverkar vid utveckling av rutiner och är rådgivande i bygg- och inköpsärenden samt medverkar i utbildningar till alla personalgrupper.

Vårdhygieniska rutiner ska fungera även under sommaren

Sommaren är här med en välförtjänt semester inom räckhåll för många, men det är också en tid med ett högt patienttryck på mottagningar och avdelningar. Vi vill påminna om vikten av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler för att skydda patienterna mot infektioner. Tänk på att du är en förebild för vikarier och medarbetare och påminn dina patienter om god handhygien. Glöm inte att titta under uppmärksamhetssymbolen i patientjournalen, ibland behövs enkelrum till patienter med bärarskap av multiresistenta bakterier.

 Calicimeter