Vårdhygien

Vårdhygien i Västerbotten finns i Lycksele, Skellefteå och Umeå och arbetar för att förebygga vårdrelaterade infektioner och minska risk för smittspridning.

Vi övervakar infektionsläget, medverkar vid utveckling av rutiner och är rådgivande i bygg- och inköpsärenden samt medverkar i utbildningar till alla personalgrupper.

Alla kan hjälpa till med att minska smittspridning i vården

Som patient kan du minska risken för smittspridning genom noggrann personlig hygien och genom att tvätta händerna ofta, särskilt före måltider och efter toalettbesök.

Använd gärna munskydd vid besök på vårdinrättningar.

Som närstående bör du undvika att göra sjukbesök om du är förkyld eller har magsjuka. Tvätta alltid händerna före och efter sjukbesök.

Som personal följer du fastställda hygienrutiner.

Calicimeter

Calici - vinterkräksjukan i Västerbotten 2021-10-25