Simulering och optimering över organisationsgränser – viktigt när beslut ska tas inom vården

Vilka utmaningar och brister finns med hur beslut tas inom vården idag? Hur registreras och hanteras data, och vilka möjligheter finns med simulering och optimering över organisationsgränser i framtiden? Det var fokus för dagen när projektet ”SOS 1.0 – Simuleringsstödd optimering av servicekedjor inom specialist-, primär- och hemsjukvård” höll digitalt slutseminarium i onsdags.

Deltagare under dagen var politiker och tjänstemän på allra högsta nivå från både Västerbotten och Österbotten. Projektet, som startade 2017, har utrett utmaningar och möjligheter med att simulera över organisationsgränser, från specialist- till primär- och hemsjukvård, i både Sverige och Finland.

– Projektet har kunnat visa på att vi måste bygga den här typen av kompetens inom våra respektive organisationer. Kunskap om verksamheten behövs för att kunna förstå och tolka data, vi behöver alltså fånga upp personalens perspektiv. Man måste också självklart komma ihåg att patientens bästa ska vara i fokus, inte vad som blir mest effektivt för organisationerna, säger Andreas Lundqvist, projektledare

Slutseminariet skulle ursprungligen genomföras fysiskt, men ändrades till att genomföras digitalt på grund av rådande pandemi.

– Trots de uppenbara begränsningarna lyckades vi få till bra möjligheter till interaktion med och mellan deltagarna och från projektgruppens håll var vi mycket nöjda med genomförandet.

Utifrån de utvärderingar som gjordes under dagen och kommentarer från deltagarna, var man rörande överens om att simulering och optimering av vårdkedjor kan vara viktiga verktyg för att säkerställa att faktabaserade beslut tas när man vill införa förändringar inom hälso- och sjukvården. Projektets resultat kommer att fortsätta spridas och även tas tillvara när det gäller införandet av framtidens vårdinformationssystem.

Läs mer om projektet SOS 1.0

Tillbaka till nyhetslistan