Aktuella projekt

Digifysiska vårdkontakter ökar tryggheten för personer på särskilda boenden

Syfte: Vård på distans har ökat explosivt de senaste åren, men en grupp av människor som ofta glöms bort är de som bor särskilda boenden (SÄBO). Det här är en grupp som behöver kontinuerlig hjälp och stöd för att klara sin vardag. Dom är oftast äldre och multisjuka med stora fysiska, eller kognitiva, svårigheter att klara eget boende. För dessa personer är kontinuerliga läkarkontakter en viktig del av behandlingen, men för många glesbygdskommuner saknas denna möjlighet.

Det nystartade projektet ”Digifysiska vårdkontakter ökar tryggheten för personer på särskilda boenden” är ett samarbete mellan RISE, Region Västerbotten och KRY. Målet är att kunna öka kvaliteten i vården samt trygghet och patientsäkerhet för äldre som bor på särskilda boenden, och deras anhöriga, i Region Västerbottens närsjukvårdsområde södra Lappland.