Utveckling och forskningsstöd

MT-FoU vid Norrlands universitetssjukhus erbjuder utvecklings- och forskningsstöd på det medicintekniska området och har ett långtgående, nära samarbete med ett flertal av sjukhusets basenheter. Projekten går ofta ut på att utveckla elektronik, mekanik och programvaror för att mäta och analysera fysiologiska signaler. Syftet är att stödja både klinisk verksamhet och forskning.

Forskning och utveckling 

Avdelningen har exempelvis varit med och utvecklat ett system för att lyssna på hjärtljud på distans med ett digitalt stetoskop. Ett annat exempel är MIQA, ett register för cancerområdet som utvecklats i samarbete mellan MT-FoU och strålningsfysik på Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik och som är ett större mjukvaruprojekt. MIQA ska skicka information om strålbehandling till den nationella registerplattformen INCA.
 
MT-FoU har ett nära samarbete med Innovationsslussen och Uminova Innovation för att hjälpa till med att kommersialisera idéer som kommer ur vården. Avdelningen sköter bland annat Innovationsslussens 3D-skrivare vid framtagning av prototyper.

Vill du ha mer information om verksamheten eller diskutera ett eventuellt samarbete? Välkommen att kontakta oss!

Sök forsknings- eller utvecklingsstöd

Stöd inom AI och maskininlärning

Medicinsk teknik FoU (MT-FoU) och institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet har fått ALF-medel till en strategisk satsning för att bygga upp ett kompetenscentrum inom artificiell intelligens för hela norra sjukvårdsregionen. AIM North, AI for Medicine in Northern Sweden, stöttar kliniska forskningsprojekt med teknisk metodkompetens inom AI och maskininlärning.
 

Marcus Karlsson Teamledare utveckling
E-post
marcus.karlsson@regionvasterbotten.se