Utveckling och forskningsstöd

MT-FoU vid Norrlands universitetssjukhus erbjuder utvecklings- och forskningsstöd på det medicintekniska området och har ett långtgående, nära samarbete med ett flertal av sjukhusets basenheter. Projekten går ofta ut på att utveckla elektronik, mekanik och programvaror för att mäta och analysera fysiologiska signaler. Syftet är att stödja både klinisk verksamhet och forskning.

Forskning och utveckling 

Avdelningen har exempelvis varit med och utvecklat ett system för att lyssna på hjärtljud på distans med ett digitalt stetoskop. Ett annat exempel är MIQA, ett register för cancerområdet som utvecklas i samarbete mellan MT-FoU och strålningsfysik på Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik och som är ett större mjukvaruprojekt. MIQA ska skicka information om strålbehandling till den nationella registerplattformen INCA.
 
MT-FoU har ett nära samarbete med Innovationsslussen och Uminova Innovation för att hjälpa till med att kommersialisera idéer som kommer ur vården. Avdelningen sköter bland annat Innovationsslussens 3D-skrivare vid framtagning av prototyper.
 
Välkommen att kontakta Marcus Karlsson för ytterligare information om verksamheten eller för att diskutera ett eventuellt samarbete.