Mediacenter

Mediacenters uppdrag är att tillsammans med kommunerna utveckla Västerbottens skolor och förskolor med stöd av digitaliseringen. Vi finns till för ledning och personal från förskolan till vuxenutbildningen.

Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash

 Mediacenter bistår som processtöd, driver nätverk anordnar konferenser och webinarier samt genomför utbildningar och kompetenshöjande insatser. Vi utvecklar fjärrundervisning i Västerbotten, för oss är det viktigt att alla elever oavsett var man bor ska få en likvärdig utbildning med samma kvalitet och utbud. Mediacenter tillgängliggör möjligheten att streama film för elever och pedagoger i Västerbotten.
 Mediacenter är en del av Region Västerbotten och finansieras genom riktade anslag från länets 15 kommuner.

Mediacenters fokusområden:

- Digital kompetens
- Fjärrundervisning
- Mediawebben, streamingtjänst för material med institutionella rättigheter

Mediacenter har inget spikat programutbud utan vi försöker vara flexibla och situationsanpassade.

Så här ser processen ut:

  1. Pedagoger och eller skolledare kontaktar oss.
  2. Våra insatser med pedagoger och skolledare anpassas utifrån deras specifika behov och önskemål.
  3. Processen inleds med ett orienterande samtal där vi tillsammans i dialog skräddarsyr insatserna.

Tveka inte att kontakta oss:
Linda Rudolfsson, IT-pedagog
linda.rudolfsson@regionvasterbotten.se

Peter Hjelm, IT-pedagog
peter.hjelm@regionvasterbotten.se

Magnus Rönnholm, IT-pedagog
magnus.ronnholm@storuman.se

___________________________________________________________________________________

Nyhet! Mediacenter planerar och genomför seminarier på temat AI i skolan

Läs mer om seminarerna

 ____________________________________________________________________________________

Att skapa långsiktiga och personoberoende samverkansprocesser – så går det till!
 

Den nationella försöksverksamheten kring praktiknära skolforskning har pågått mellan 2017–2021. Sedan försöksverksamhetens start 2017 har skolhuvudmännen i Region 10 genom Mediacenter på Region Västerbotten och Pedagogiska institutionen på Umeå Universitet samverkat och skapat goda förutsättningar för ett långsiktigt, hållbart och utvecklande samarbete.
26 oktober arrangerade Umeå universitet ett lunchseminarium där vi tillsammans fick möjligheten att presentera vårt arbete.
Medverkande;
Peter Hjelm, Strateg näringsliv och utbildning. IT-pedagog Mediacenter. Regional utveckling, Region Västerbotten
Linda Rudolfsson, Strateg näringsliv och utbildning. IT-pedagog Mediacenter. Regional utveckling, Region Västerbotten
Jörgen From, docent, Pedagogiska institutionen
Fanny Pettersson, docent, Pedagogiska institutionen

Länk till presentationen

Om ULF

Inom det nationella regeringsuppdraget ULF (Ubildning, Lärande, Forskning) verkar Umeå universitet tillsammans med skolhuvudmän för att långsiktigt stärka forskningssamverkan mellan förskola/skola och universitet.
Läs mer om forskningsprojektet om fjärrundervisng


__________________________________________________________________________________

Webbplatser och sociala medier, här hitta ni oss:
Mediawebben
Fjärr.nu

Facebook:
Mediacenter
Fjärrundervisning i Västerbotten