Beteendemedicin

Beteendemedicin erbjuder intensiv livsstilsbehandling till patienter med fetma och/eller metabolt syndrom som är "högriskindivider" för diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Beteendemedicin på 1177 Vårdguiden

Är du patient eller anhörig och söker kontaktinformation till Beteendemedicin i Umeå eller Sorsele?

Beteendemedicin på 1177.se

Beteendemedicin har en ledande roll i Region Västerbotten när det handlar om livstilsförändringar, och är i fronten för kunskapsinhämtning och forskning inom området.

Vi erbjuder ett ettårigt behandlingsprogram i grupp som syftar till långsiktiga livsstilsförändringar med hälsosammare matvanor, ökad fysisk aktivitet, minskad stress, ökat välbefinnande och förhöjd livskvalitet. Programmet innehåller individuell planering och uppföljning av livsstilsförändringar och hälsomål, men även matlagning, fysisk aktivitet och stresshantering i praktiken.

Samarbete sker med bland annat Västerbottens hälsoundersökningar (VHU), Hjärtcentrum, primärvård, psykiatrisk klinik, Medicincentrum och kirurgisk klinik. Syftet med samverkan är bästa möjliga omhändertagande av patienten, förebyggande av livsstilssjukdomar och kunskapsspridning.

Information till dig som ska remittera till beteendemedicin

Kontakta oss

Umeå
Postadress:
Beteendemedicin Umeå
Tvistevägen 48
907 36 Umeå

Sorsele
Postadress:
Beteendemedicin Sorsele
Sorselegårdsvägen 1
924 31 Sorsele

E-post Umeå och Sorsele
För ärenden som inte rör patienter
beteendemedicin@regionvasterbotten.se

Katarina Steinholtz Avdelningschef
E-post
katarina.steinholtz@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 33 73
Annika Nordin-Johansson Verksamhetschef
E-post
annika.nordin.johansson@regionvasterbotten.se
Telefon
070-290 63 08
Stina Sjöberg Medicinsk sekreterare beteendemedicin Umeå
E-post
stina.sjoberg@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 89 53
Katarina Fransson Sektionschef beteendemedicin Sorsele
E-post
katarina.fransson@regionvasterbotten.se
Telefon
0952-550 20