Beteendemedicin

Beteendemedicin är en öppenvårdsmottagning vid Arbets- och beteendemedicinskt centrum inom Region Västerbotten. Uppdraget är att främja hälsosamma levnadsvanor och att stödja individens egen förmåga att ta hand om sig själv på ett hälsosamt sätt.

Beteendemedicin på 1177.se

Är du patient eller anhörig och söker kontaktinformation till Beteendemedicin i Umeå eller Sorsele?

Beteendemedicin Sorsele på 1177.se Beteendemedicin Umeå på 1177.se

Målgruppen för Beteendemedicin är personer som har hög risk att utveckla diabetes och/eller hjärt-kärlsjukdom, eller individer som behöver sekundära förebyggande åtgärder vid redan etablerad sjukdom. Målet är förbättrad hälsa utifrån ändrade kostvanor, ökad fysisk aktivitet, minskat stillasittande samt en långsiktig och hållbar viktminskning.

Arbetssätt och behandlingsprogram

Arbetssättet är teambaserat med riktade, strukturerade behandlingsprogram för att förebygga och behandla sjukdom. I behandlingsprogrammen ingår gruppträffar och hemuppgifter för beteendeförändring i vardagen. Gruppträffarna innehåller reflektion och praktiska övningar som hälsoplanering, kostupplägg och fysisk aktivitet. Deltagarens behandling följs på olika sätt, bland annat genom att registrera viktnedgång och aktivitetsminuter.

Beteendemedicin har behandlingsprogram i Umeå, Sorsele och Skellefteå. Var behandlingen äger rum beslutas utifrån individens aktuella behov.

Information till dig som ska remittera till beteendemedicin

Kontakta oss

Postadresser

Beteendemedicin Umeå
Tvistevägen 48
907 36 Umeå

Beteendemedicin Sorsele
Sorselegårdsvägen 1
924 31 Sorsele

E-post för ärenden som inte rör patienter

beteendemedicin@regionvasterbotten.se

Avdelningschef Katarina Steinholtz
E-post
katarina.steinholtz@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 33 73
Verksamhetschef Annika Nordin-Johansson
E-post
annika.nordin.johansson@regionvasterbotten.se
Telefon
070-290 63 08
Medicinsk sekreterare beteendemedicin Umeå Stina Sjöberg
E-post
stina.sjoberg@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 89 53