ME-mottagning Västerbotten

ME-mottagningen är en specialiserad öppenvårdsmottagning för utredning av patienter med misstänkt ME/CFS.

ME-mottagning Västerbotten på 1177 Vårdguiden

Här finns kontaktuppgifter till ME-mottagning Västerbotten.

ME-mottagning Västerbotten på 1177.se

Information om att remittera till ME-mottagningen

ME-mottagningens uppdrag är att utreda och fastställa, eller utesluta, diagnosen ME/CFS hos patienter, i samarbete med primärvården. Om en diagnos ställs tar vårt interdisciplinära team fram individuella råd om fortsatt behandling. Vi bedriver även forskning i nära samarbete med Umeå universitet.

ME/CFS står för myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome. Det är en neurologisk sjukdom och kallades tidigare kroniskt trötthetssyndrom. ME påverkar aktivitets- och funktionsförmågan och kan ge svåra funktionsnedsättningar.

Mottagningen finns vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Den öppnades i november 2021 och byggs upp successivt under 2021–2022. Här kommer en mångfald av kompetenser att arbeta, till exempel arbetsterapeut, dietist, kurator, läkare, psykolog, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska och medicinsk sekreterare.

För att vården för den som insjuknat i ME/CFS ska vara trygg och tydlig samarbetar vi med primärvården för att ta fram riktlinjer för handläggning och rutiner för hur patienter ska få utredning, stöd och behandling.

Mottagningen hör organisatoriskt till Geriatriskt centrum.

Information om ME/CFS

Kontakt

Postadress
ME-mottagningen, Geriatriskt centrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

E-post för ärenden som inte rör patienter
ME-mottagning@regionvasterbotten.se

Verksamhetschef
Gabriella Eikelboom
gabriella.skantz.eikelboom@regionvasterbotten.se