ME-mottagning Västerbotten

ME-mottagningen utreder patienter med misstänkt ME/CFS. Vi är en specialiserad öppenvårdsmottagning på primärvårdsnivå.

ME-mottagning Västerbotten på 1177.se

Är du patient och söker kontakt med ME-mottagningen? På 1177.se finns kontaktuppgifter.

ME-mottagning Västerbotten på 1177.se

Information om att remittera till ME-mottagningen

ME-mottagningens uppdrag är att utreda och fastställa, eller utesluta, diagnosen ME/CFS hos patienter, i samarbete med primärvården. Om en diagnos ställs får patienten individuella råd om fortsatt behandling. Vi bedriver även forskning i nära samarbete med Umeå universitet.

ME/CFS står för myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome. Det är en neurologisk sjukdom och kallades tidigare kroniskt trötthetssyndrom. ME påverkar aktivitets- och funktionsförmågan och kan ge svåra funktionsnedsättningar.

Mottagningen finns vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Den öppnades i november 2021 och byggs upp successivt under 2021–2022. Här kommer en mångfald av kompetenser att arbeta, till exempel arbetsterapeut, dietist, kurator, läkare, psykolog, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska och medicinsk sekreterare.

Mottagningsverksamheten bedrivs i samarbete med primärvården för att vården för den som insjuknat i ME/CFS ska vara trygg och tydlig. Gemensamma riktlinjer för handläggning och rutiner för hur patienter ska få utredning, stöd och behandling tas fram. Både före och efter utredning vid ME-mottagning är primärvården den primära vårdgivaren med ansvar för fortsatt behandling, eventuell ytterligare remittering och sjukskrivning.

Information om ME/CFS

Kontakt

Postadress

ME-mottagningen, Geriatriskt centrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

E-post

ME.mottagning@regionvasterbotten.se

Tänk på att du inte får skicka information som omfattas av sekretess, till exempel patientuppgifter, med e-post som inte är krypterad.

Gabriella Eikelboom Verksamhetschef
E-post
gabriella.skantz.eikelboom@regionvasterbotten.se