Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden ansvarar för det regionala tillväxtarbetet inom områdena Digitalisering, Hälsa och social välfärd, Kommunikation och externa relationer, Näringslivsutveckling och innovationssystem, Regional kulturverksamhet, Tillväxtpolitik, analys och samhällsbyggnad samt Utbildning och kompetensförsörjning.

Nämnden har 13 ledamöter. Nämndens presidium består av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande. Dessa utgör även nämndens arbetsutskott.

Presidium

Erik Bergkvist

Ordförande (Regionråd)
Erik Bergkvist (S)

Kontaktuppgifter till Erik Bergkvist

 

 Åsa Ågren Wikström

1:e vice ordförande
Åsa Ågren Wikström (M)

Kontaktuppgifter till Åsa Ågren

 

 Ylva Hedqvist Hedlund

2:e vice ordförande
Ylva Hedqvist Hedlund (V)

Kontaktuppgifter till Ylva Hedqvist Hedlund

 

Visa alla förtroendevalda i regionala utvecklingsnämnden

Protokoll och handlingar från Regionala utvecklingsnämnden

 

 

Mona-Lisa Fjellström Nämndsekreterare, utredare
E-post
mona-lisa.fjellstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-656 37 38