Norrlands universitetssjukhus

Universitetssjukhuset i Umeå ger specialiserad vård till invånarna i de fyra nordligaste länen och nationell specialiserad vård inom flera områden. En stark och utvecklad universitetssjukvård i Umeå är avgörande för hälso- och sjukvården i Västerbotten och för hela norra sjukvårdsregionen samt för utvecklingen i ett större perspektiv.  I nära samverkan med andra aktörer säkrar vi vård, forskning och utbildning i en hel landsända.  

Norrlands universitetssjukhus på 1177.se

Du hittar öppettider och kontaktuppgifter till kliniker och mottagningar på 1177.se.

Norrlands universitetssjukhus Hitta klinik och mottagning Besöksregler i vården

Norrlands universitetssjukhus har cirka 5 000 medarbetare som erbjuder invånarna i Västerbotten en trygg och säker vård med hög kvalitet och spetskompetens inom en rad områden. Bland annat är vi ledande inom stereotaktisk funktionell neurokirurgi, neonatal intensivvård och luftburna intensivvårdstransporter. 

Högspecialiserad vård och nationell specialiserad vård 

Kombinationen av högkvalitativ vård samt forskning och utbildning i samverkan med Umeå universitet ger resultat. Norrlands universitetssjukhus har ett antal nationella spjutspetsar.

Flera av sjukhusets kliniker redovisar resultat i absolut internationell toppklass. Här kan nämnas behandling av patienter med ALS och Skelleftesjukan.  

Sjukhuset ger nationell högspecialiserad sjukhusvård inom plexus brachialisskador och primär skleroserande kolangit med några områden som rehabilitering av ryggmärgsskador samt behandling av och sällsynta lungsjukdomar hos barn startar under 2023

Nationell högspecialiserad vård

Forskning och utveckling  

Norrlands universitetssjukhus är en utvecklande arbetsplats där medicinska framsteg ständigt integreras i vården. Medarbetare, forskare och patienter utformar tillsammans morgondagens vård. Det nära samarbetet med universitetet ger många yrkesgrupper goda förutsättningar att forska.

I Umeå är det nära mellan sjukhus och universitet. Den fysiska närheten, på angränsande tomter, och det mångåriga samarbetet mellan Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet skapar en nod för forskning, utbildning och utveckling i hela Norrland. Ett samarbete som ger förutsättningar för att utveckla både forskning och vård i världsklass. 

Forskning

Ett sjukhus som förnyas 

Universitetssjukhuset rustar för framtiden. Stora delar av sjukhusbyggnaderna har redan rustats upp och den omfattande ombyggnation fortsätter för att skapa moderna miljöer där sjukvård, forskning och utbildning kan mötas och samverka. Bland annat invigdes en byggnad för psykiatri sommaren 2022. Även Kliniskt forskningscentrum och Kliniskt träningscentrum har fått nya ändamålsenliga lokaler. 

Byggnad för psykiatrisk vård

Karta över Norrlands universitetssjukhus

Med hjälp av vår besökskarta kan du planera ditt besök på sjukhuset. Här finns bland annat målpunkter, parkeringar, busshållplatser och invändiga gångstråk.

Kontakt

Kontaktuppgifter till Norrlands universotetssjukhus