Folkhälsobidrag

Folkhälsoarbetet i regionen är viktigt och bedrivs av en mängd aktörer. Tillsammans kan vi bidra till att stärka individer att påverka sin livssituation, öka sin livskvalitet och delta i samhällsutvecklingen. För 2024 finns bidrag för att utveckla och bidra till folkhälsan bland befolkningen i Västerbottens län.

Ansökning av bidrag för 2024

Folkhälsobidraget är ett så kallat aktivitetsbidrag som riktas till avgränsade aktiviteter. Aktiviteterna ska vara förebyggande och/eller hälsofrämjande med anknytning till folkhälsa och med fokus på informations- och kunskapsspridning.

Syftet med medlen är att stödja och stimulera ideella organisationer vars arbete kompletterar regionens folkhälsoarbete och bidrar till att uppfylla regionens mål inom området.

Sök bidrag för 2024 senast 15 oktober 2023.

Länk till ansökan för 2024

Rapportering av beviljade bidrag för 2023

Uppföljning av beviljade bidrag sker årligen. De föreningar som fick folkhälsobidrag 2023 ska återrapportera senast 30 april 2024. En länk till den rapporteringen kommer att finnas på denna sida i april 2024.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Maria Falck Enhetschef
E-post
maria.falck@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 93
Johannes Dock Hälsoutvecklare, hälsodata och folkhälsobidrag
E-post
johannes.dock@regionvasterbotten.se
Telefon
070-560 60 54