Folkhälsobidrag

Folkhälsoarbetet i regionen är viktigt och bedrivs av en mängd aktörer. Tillsammans kan vi bidra till att stärka individer att påverka sin livssituation, öka sin livskvalitet och delta i samhällsutvecklingen. Inför 2023 är det möjligt för ideella organisationer/föreningar att ansöka om medel för att utveckla och bidra till folkhälsan bland befolkningen i Västerbottens län.

Ansökning av bidrag för 2023

Folkhälsobidraget är ett så kallat aktivitetsbidrag som riktas till avgränsade aktiviteter. Aktiviteterna ska vara förebyggande och/eller hälsofrämjande med anknytning till folkhälsa och med fokus på informations- och kunskapsspridning.

Syftet med medlen är att stödja och stimulera ideella organisationer vars arbete kompletterar regionens folkhälsoarbete och bidrar till att uppfylla regionens mål inom området.

Mer information finns i dokumentet Folkhälsobidrag 2023.

Ansökan görs via Webbformulär 
Det är också möjligt att använda QR-kod:

QR-kod för ansökan om Folkhälsobidrag 2023

Sista dag för ansökan 9 oktober 2022.

Senast 20 december 2022 får föreningen besked om beviljade medel.

Rapportering av beviljade bidrag för 2022

Uppföljning av beviljade bidrag sker årligen. De föreningar som fick folkhälsobidrag 2022 ska återrapportera senast 30 april 2023.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Maria Falck Enhetschef
E-post
maria.falck@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 93
Johannes Dock Hälsoutvecklare, hälsodata och folkhälsobidrag
E-post
johannes.dock@regionvasterbotten.se
Telefon
070-560 60 54