Överläkare/Specialistläkare, Barn- och Ungdomspsykiatrin

Sista ansökningsdag 2020-11-03

Ansök här

Skriv ut annonsen

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med nationell och internationell spetsforskning samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner.
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Västerbotten är en länsklinik med mottagningsenheter i Umeå, Lycksele och Skellefteå, samt en slutenvårdsavdelning i Umeå. Vi är en av ett fåtal BUP-Universitetssjukvårdsenheter i Sverige, vilket innebär att forskning, metodutveckling och undervisning är viktiga områden. På vår klinik arbetar ca 120 personer: läkare, psykologer, kuratorer, skötare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnast, dietist och medicinska sekreterare.
Eftersom vi är en länsklinik kan resor och arbete förekomma på samtliga tre orter.
Vi är nu i intensivt implementeringsskede av en struktur för klinisk verksamhet med tydliga mål, ökat fokus på klinisk forskning, systematisk kvalitetssäkring, ökad subspecialisering, internutbildning och utvecklande av nya stödstrukturer så som IT-processtöd och kollegiala supportsystem, kreativt förbättringsarbete och en hälsofrämjande arbetsmiljö.
Det finns ett etablerat nära samarbete mellan kliniken och Umeå Universitet, Institutionen för klinisk vetenskap, Barn- och ungdomspsykiatriska enheten. Barn- och ungdomspsykiatriska enheten vid Umeå Universitet ansvarar också för undervisning på grundutbildningar och på avancerad nivå, där dina insatser kan komma att värderas högt.

Arbetsuppgifter

Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Hos oss kommer du att arbeta med vård och behandling av barn och ungdomar som kräver specialiserad barnpsykiatrisk behandling. Viktiga kliniska områden är ätstörningar, ångest, depression, ADHD, trauma, psykoser och könsdysfori. Arbetet innebär både självständigt arbete med patienter och deras familjer samt arbete med andra yrkeskategorier vid utredning, diagnostik och behandling.
Vi arbetar till viss del i subspecialistteam och du kommer att ha möjlighet till fördjupning och att aktivt bygga upp ditt specialiserade team särskilt inom psykos, affektiva sjukdomar eller trauma i nära samarbete med Umeå universitet och i samverkan med ledningsgruppen.
I ditt arbete ingår också, förutom det direkta kliniska patientarbetet:
• Bidra till att implementera evidensbaserade metoder och förbättra verksamhetens processer så som utredningar/bedömningar, interventioner/behandlingar.
• Utbildning och kunskapsförmedling internt till kollegor och externt till olika samverkanspartners.
• Skapa och upprätthålla nätverk/arbetsgrupper med kollegor inom verksamhetsområdet och med olika samverkanspartners exempelvis skola, socialtjänst och andra kliniker inom sjukvården.

Kvalifikationer

Du är legitimerade läkare med specialistbevis inom barn- och ungdomspsykiatri. Du värdesätter ett tvärprofessionellt arbete, samarbete, engagemang, stabilitet och kollegialt stöd.
Har du en pedagogisk profil och erfarenhet av undervisning och handledning är det en värdefull merit hos oss.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Låter arbetet intressant och du känner igen dig i beskrivningen ovan ser vi fram emot din ansökan.
Följande dokumentation skall bifogas din ansökan enligt handläggningsordning för sakkunnigprövning vid anställning av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter och universitetssjukvårdsenheter:
1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
b. Fullständig publikationslista
2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
b. Intyg om handledarkurs (grund- eller specialistutbildning)
3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om sub-specialisering
b. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling
Kontroll av läkarlegitimation och samtliga relevanta specialistbevis via Socialstyrelsen
(HOSP) kommer att ske när ansökan inkommit.

Anställningsvillkor

Antal platser:3
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
A948914 Ske

Ansökan

Sista ansökningsdatum: 2020-11-03

Arbetsgivarens referensnummer: A948914 Ske

Ansök här i samarbete med Offentligajobb


Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare
Till följd av lagen om lämplighetskontroll skall utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Upplysningar

Kerstin Eliasson
Verksamhetschef
070-665 03 43
kerstin.m.eliasson@regionvasterbotten.se
Linda Haldner Henriksson
tf. Medicinskt ledningsansvarig
090-785 66 05
Eva Henje Blom, Umeå universitetet
Specialistläkare och lektor inom området
eva.henje.blom@umu.se

Fackliga kontaktpersoner

Anna-Sara Sorsén
Västerbottens läns läkareförening
070-301 75 51