Funktionsnedsättning

Region Västerbotten erbjuder habilitering, rehabilitering, hjälpmedel, tolkservice samt råd och stöd för personer med funktionsnedsättning.

Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering på 1177 Vårdguiden

Har du en funktionsnedsättning eller är du anhörig till någon med funktionsnedsättning? På 1177.se finns information om vår tolkcentral, habilitering, rehabilitering och hjälpmedelsverksamhet.

Hitta Habiliteringscentrum, Hjälpmedel Västerbotten och tolkcentralen på 1177.se