När du jobbar hos oss

Region Västerbotten är en stor, trygg och modern arbetsgivare. Utvecklingsmöjligheterna är många och vi arbetar aktivt med kompetensutveckling av alla våra medarbetare, både individuellt och för olika yrkesgrupper.

Vi drivs av att Västerbotten ska var en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra.

Vi tar ansvar för att det finns en uthållig och jämlik välfärd och att arbetet med forskning och innovation ger resultat. Vi bidrar till att skapa en livskraftig plats och gör nytta för människor här och utanför vår region.