Turism

Region Västerbotten turism är länets regionala turismorganisation och en del av Region Västerbotten. Vårt uppdrag är att verka för en hållbar tillväxt av besöksnäringen i Västerbottens län.

En hållbar besöksnäring definieras som en näring som med uthållig lönsamhet levererar upplevelser som motsvarar eller överträffar gästens förväntningar och som ger samhället ett mervärde utan att äventyra de gemensamma resurserna för kommande generationer.

Västerbotten

Vår roll som regional turismorganisation är att vara rådgivare, nätverksbyggare och branschföreträdare. Vårt arbete utgår från Västerbottens regionala utvecklingsstrategi som harmonierar med de lokala destinationsorganisationerna, med Visit Swedens arbete och med den nationella strategin för besöksnäringen: Vision 2020.

 

 

Nyheter från Turism