Revision

Här hittar du aktuell information från regionens revisorer. I menyn till höger finns länkar till granskningar, revisionsberättelser och kontaktuppgifter med mera. Längre ner på denna sida hittar du revisorernas senaste nyhetsbrev.

Norrlands universitetssjukhus och Östra station
Fotograf: Jan Alfredsson

Revisorerna inleder nya granskningar

 

För regionens revisorer är sommarperioden fram till semestern en tid då inriktningen på årets granskningsarbete preciseras. På sitt sammanträde den 28 juni år 2022 beslutade revisorerna om en rad projektplaner. Dessa beskriver hur områden som personalförsörjning, omställning till nära vård, styrning av programmet Framtidens vårdinformationssystem och den nya budgetprocessen kommer att granskas under år 2022.

Revisorerna har sitt nästa möte den 30 september 2022. Då kommer revisorerna att behandla två viktiga granskningar inom säkerhetsområdet. Den ena rapporten handlar om regionens arbete med IT- och informationssäkerhet. Den andra handlar om regionens efterlevnad av GDPR.

Om du är intresserad av att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du skicka ett e-brev med rubriken ”prenumerera på nyhetsbrev” till revisorerna@regionvasterbotten.se.

Vill du ha en tillgänglighetsanpassad version av en rapport?

Vi är medvetna om att många av revisorernas publicerade dokument ännu inte är tillgänglighetsanpassade enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS)

Vissa dokument kan exempelvis vara inskannade och fungerar inte i uppläsningsverktyg. Det pågår ett löpande arbete med att tillgänglighetsanpassa våra rapporter och övriga dokument. Vill du ha en tillgänglig version av ett dokument som är publicerat här, kan du kontakta oss så ordnar vi det.

Kontakt

Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med regionens revisionskontor. Våra kontaktuppgifter finns under rubriken "Revisionskontoret" i menyn till höger.

Regionens revisionskontor
Post- och besöksadress: Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00 (växel)
E-post: revisorerna@regionvasterbotten.se

En inkommen skrivelse till regionens revisorer eller revisionskontoret i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.

Revisionskontoret
E-post
revisorerna@regionvasterbotten.se
Adress:
Köksvägen 11
901 89
Umeå