Revision

Här hittar du aktuell information från regionens revisorer. I menyn till höger finns länkar till granskningar, revisionsberättelser och kontaktuppgifter med mera. Längre ner på denna sida hittar du revisorernas senaste nyhetsbrev.

 Skogens skafferi

Fotograf: Patrick Trädgårdh

Kritik för hantering av bluffaktura

I början av år 2020 utsattes Region Västerbotten för ett bedrägeri. Drygt 1 miljon kronor betalade regionen till ett okänt kontonummer i utlandet. Bedrägeriet upptäcktes först en månad senare när den riktiga leverantören hörde av sig och frågade efter betalningen. Den granskning revisorerna genomfört visar på flera brister i rutiner och kontroller vid hanteringen av bluffakturan. Revisorerna rekommenderar att regionstyrelsen skyndsamt vidtar åtgärder för att förhindra bedrägerier och oegentligheter i organisationen. Revisorerna har också beslutat att genomföra ytterligare granskningsinsatser inom området (REV 33-2020). Se den promemoria och skrivelse revisorerna beslutade om vid sammanträdet den 25 september 2020.

 

Vid sin överläggning den 25 september beslutade revisorerna också om att påbörja följande granskningar:

  • Granskning av regionens medelsförvaltning. Revisorerna ska granska om placeringarna följer den policy som fullmäktige beslutade om i april 2020.
  • Samverkan av vård till äldre multisjuka. Granskningen gör regionens revisorer i samverkan med revisorerna i Lycksele kommun.
  • Försörjningen av el, vatten, värme och avlopp till länets tre sjukhus. Granskningen genomförs med hjälp av ett seminarium.
  • Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens styrning och kontroll över riktade statsbidrag. År 2019 uppgick de riktade statsbidragen till Region Västerbotten till drygt 1 miljard kronor.

Om du är intresserad av att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du skicka ett e-brev med rubriken ”prenumerera på nyhetsbrev” till revisorerna@regionvasterbotten.se.

I april år 2020 presenterade revisorerna sin enkätundersökning om meddelarfrihet och tystnadskultur i Region Västerbotten. Sammanställningen från enkätundersökningen hittar du i  denna rapport: Rapport tystnadskultur

Vi har upptäckt att vi har tekniska problem på vår webbplats vilket innebär att vissa länkar till rapporter och dokument inte fungerar. Arbete pågår med att komma till rätta med problemet. Under tiden felsökning pågår kan ni höra av er direkt till oss så hjälper vi er hitta det ni söker. Ni når oss lättast genom att skicka ett e-brev till: revisorerna@regionvasterbotten.se 

Kontakt

Viktig information om bemanningen på revisionskontoret med anledning av Corona
Personalen på regionens revisionskontor kommer med anledning av folkhälsomyndighetens rekommendationer i största möjliga mån att fortsätta arbeta hemifrån under hösten år 2020. Våra arbetstider kommer fortfarande att vara 8-17 och ni kommer kunna komma i kontakt med oss via telefon eller e-post. Våra kontaktuppgifter hittar ni under rubriken "Revisionskontoret" i menyn till höger.

Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med regionens revisionskontor.

Regionens revisionskontor
Post- och besöksadress: Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00 (växel)
E-post: revisorerna@regionvasterbotten.se

En inkommen skrivelse till regionens revisorer eller revisionskontoret i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.

Revisionskontoret
E-post
revisorerna@regionvasterbotten.se
Adress:
Köksvägen 11
901 89
Umeå