Revision

Här hittar du aktuell information från regionens revisorer. I menyn till höger finns länkar till granskningar, revisionsberättelser och kontaktuppgifter med mera. Längre ner på denna sida hittar du revisorernas senaste nyhetsbrev.

Samisk familj vid sjö.

Fotograf: Jonas Westling

Revisorerna beslutade om projektplaner och kommande seminarium

Vid sammanträdet den 24 september beslutade regionens revisorer om att genomföra följande fördjupade granskningar:

  • Granskning av arbetet med uppskjuten vård.
  • Granskning av regionens hantering av allmänna handlingar.

Revisorerna beslutade även att under hösten genomföra seminarier inom följande områden:

  • Seminarium för att informera sig om strukturen för samverkan mellan regionen och kommunerna om vård och omsorg.
  • Seminarium om personalavveckling och avgångsvederlag.
  • Seminarium tillsammans med revisorerna i Umeå och Skellefteå kommun för att få information om hur kollektivtrafiken i länet styrs.

Revisorerna har sitt nästa sammanträde den 22 oktober 2021. 

Om du är intresserad av att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du skicka ett e-brev med rubriken ”prenumerera på nyhetsbrev” till revisorerna@regionvasterbotten.se.

Vill du ha en tillgänglighetsanpassad version av en rapport?

Vi är medvetna om att många av revisorernas publicerade dokument ännu inte är tillgänglighetsanpassade enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS)

Vissa dokument kan exempelvis vara inskannade och fungerar inte i uppläsningsverktyg. Det pågår ett löpande arbete med att tillgänglighetsanpassa våra rapporter och övriga dokument. Vill du ha en tillgänglig version av ett dokument som är publicerat här, kan du kontakta oss så ordnar vi det.

Kontakt

Information om bemanningen på revisionskontoret
Revisionskontoret följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och arbetar i största möjliga mån hemifrån fram till och med den 30 september 2021. Våra arbetstider är 8-17 (måndag till fredag) och ni kan kontakta oss via telefon eller e-post. Våra kontaktuppgifter finns under rubriken "Revisionskontoret" i menyn till höger.

Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med regionens revisionskontor.

Regionens revisionskontor
Post- och besöksadress: Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00 (växel)
E-post: revisorerna@regionvasterbotten.se

En inkommen skrivelse till regionens revisorer eller revisionskontoret i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.

Revisionskontoret
E-post
revisorerna@regionvasterbotten.se
Adress:
Köksvägen 11
901 89
Umeå