Revision

Här hittar du aktuell information från regionens revisorer. I menyn finns länkar till granskningar, revisionsberättelser och kontaktuppgifter med mera. Längre ner på denna sida hittar du revisorernas senaste nyhetsbrev.

Kust vid Skellefteå
Fotograf: Göran Sandgren 

Nya granskningar från revisorerna

Regionens revisorer har beslutat om fördjupade granskningar inom följande områden:

  • Kontroll av fakturor
  • Projektredovisning

Du kan läsa samtliga granskningar här: Fördjupade granskningar år 2023.

Revisorerna har även beslutat att starta upp nya granskningar inom följande områden:

  • Universitetssjukvården och regionvården
  • Produktions- och kapacitetsstyrning
  • Arbetet för att införa ny modell för verksamhetsstyrning

Dessa granskningar blir färdiga i slutet av år 2023 eller början av 2024.

Revisorernas nästa möte kommer att äga rum den 26 juni.

Läs gärna revisorernas granskningar på www.regionvasterbotten.se/revision/granskningar.

Om du är intresserad av att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du skicka ett e-brev med rubriken ”prenumerera på nyhetsbrev” till revisorerna@regionvasterbotten.se.

Vill du ha en tillgänglighetsanpassad version av en rapport?

Vi är medvetna om att många av revisorernas publicerade dokument ännu inte är tillgänglighetsanpassade enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS)

Vissa dokument kan exempelvis vara inskannade och fungerar inte i uppläsningsverktyg. Det pågår ett löpande arbete med att tillgänglighetsanpassa våra rapporter och övriga dokument. Vill du ha en tillgänglig version av ett dokument som är publicerat här, kan du kontakta oss så ordnar vi det.

Kontakt

Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med regionens revisionskontor. Våra kontaktuppgifter finns under rubriken "Revisionskontoret" i menyn till höger.

Regionens revisionskontor
Post- och besöksadress: Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00 (växel)
E-post: revisorerna@regionvasterbotten.se

En inkommen skrivelse till regionens revisorer eller revisionskontoret i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.

Revisionskontoret
E-post
revisorerna@regionvasterbotten.se
Adress:
Köksvägen 11
901 89
Umeå