Smittskydd

Smittskyddsenheten arbetar för att förebygga och minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor i länet.

Vad gör smittskyddsenheten?

Vi är en administrativ enhet som bland annat arbetar med statistisk bearbetning av anmälningspliktiga sjukdomar, smittspårning, utbildning samt information till såväl allmänhet som vårdpersonal.

Strama Västerbotten arbetar för att bromsa resistensutvecklingen så att antibiotika bevaras som effektiva läkemedel vid behandlingskrävande bakteriella infektioner och för att ingen ska behöva få antibiotika i onödan.

Sminet, smittskyddsanmälan

Fr o m  torsdag den 1 juli 2021 är samtliga lösenord i SmiNet ändrade. Vi på Smittskyddsenheten kommer därför att skicka ut det nya lösenordet via krypterad e-post till de kliniker som anmäler ofta. Övriga får ringa Smittskyddsenheten på telefonnummer 090-785 13 68 eller via växeln.

Det är viktigt att säkerställa att rätt personer får tillgång till inloggningen samt att lösenordet hanteras på ett säkert sätt framöver.

Öppettider kommer fortsatt vara under kontorstid kl. 8.00–16.30 för samtliga funktioner. Ni kan inte anmäla utanför dessa tider.

Länk till den nya webadressen för kliniska anmälningar Sminet

De nya lösenorden är längre än tidigare (16 tecken långt och ska innehålla minst en siffra samt minst en stor och liten bokstav). För att öka säkerheten ytterligare kommer det att krävas en autentisering innan inloggningen. Autentiseringen sker via bank-ID, SITHS eller Freja-ID.

 

Vilka sjukdomar som är anmälningspliktiga och ska rapporteras elektroniskt via SmiNet.se framgår av svaret från laboratoriet. Mer information om detta finns i Folkhälsomyndighetens falldefinitioner och i vår lista.

Paragrafanmälan. Använd dessa blanketter:

Fyll i blanketten på datorn. Skriv sedan ut den och skicka in den till oss.

Om en patient med kronisk anmälningspliktig sjukdom flyttar till annat län ska det anmälas på denna blankett:

Blankett för anmälan om byte av behandlande läkare enligt smittskyddslagen

Patient- och läkarinformation

Affisch

 ”Sprid inte smitta”.  Finns i två varianter, antingen ring på mobil eller ringklocka. Ni som inte har färgskrivare kan beställa från kommunikationsstaben.service@regionvasterbotten.se

Nyheter från Smittskydd