Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken är en av många delar i transportsystemet. Varje dag skapas hundratals möjligheter att resa till arbete, utbildning, service och fritidsintressen. Region Västerbotten är länets kollektivtrafikmyndighet och finansierar dessutom en stor del av kollektivtrafiken. Läs mer under Infrastruktur och kollektivtrafik, se länk nedan.

Familj vid bussterminal

 

Nyheter från Kollektivtrafik Prenumera på nyheter