Kollektivtrafik

Välkommen till hemsidan för Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens Län!

 

Vi jobbar för att göra kollektivtrafiken till en självklar del av resandet i Västerbotten. Detta gör vi tillsammans med Länstrafiken i Västerbotten, kommunerna, lvåra arbetskamrater på Region Västerbotten och andra som jobbar med och använder kollektivtrafiken.

Nyheter från Kollektivtrafik